Berlin : Bienenstock

<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p lang="de" dir="ltr">Mann stellt Bienennest in <a href="https://twitter.com/hashtag/Lichtenberg?src=hash">#Lichtenberg</a> fest. Der Kollege der Einsatzleitzentrale verweist freundlich an den Imkernotdienst <a href="https://twitter.com/hashtag/24hPolizei?src=hash">#24hPolizei</a></p>&mdash; PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) <a href="https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/609615411005538304">13. Juni 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p lang="de" dir="ltr">Mann stellt Bienennest in <a href="https://twitter.com/hashtag/Lichtenberg?src=hash">#Lichtenberg</a> fest. Der Kollege der Einsatzleitzentrale verweist freundlich an den Imkernotdienst <a href="https://twitter.com/hashtag/24hPolizei?src=hash">#24hPolizei</a></p>&mdash; PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) <a href="https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/609615411005538304">13. Juni 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Mehr lesen? Jetzt E-Paper gratis testen!

0 Kommentare

Neuester Kommentar