Politik : Tweet-Angie

<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p lang="de" dir="ltr">Kanzlerin <a href="https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash">#Merkel</a> vor Treffen mit <a href="https://twitter.com/fhollande">@fhollande</a>: Verurteile gewalttätige Ausschreitungen in <a href="https://twitter.com/hashtag/Heidenau?src=hash">#Heidenau</a> auf das Schärfste&#10;<a href="https://t.co/4lXhuqwF66">https://t.co/4lXhuqwF66</a></p>&mdash; Steffen Seibert (@RegSprecher) <a href="https://twitter.com/RegSprecher/status/635848806798520321">24. August 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p lang="de" dir="ltr">Kanzlerin <a href="https://twitter.com/hashtag/Merkel?src=hash">#Merkel</a> vor Treffen mit <a href="https://twitter.com/fhollande">@fhollande</a>: Verurteile gewalttätige Ausschreitungen in <a href="https://twitter.com/hashtag/Heidenau?src=hash">#Heidenau</a> auf das Schärfste&#10;<a href="https://t.co/4lXhuqwF66">https://t.co/4lXhuqwF66</a></p>&mdash; Steffen Seibert (@RegSprecher) <a href="https://twitter.com/RegSprecher/status/635848806798520321">24. August 2015</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Der neue Morgenlage-Newsletter: Jetzt gratis anmelden!