Sport : JAPAN Trainer: Takeshi Okada

TOR

21 Eiji Kawashima

ABWEHR

5 Yuto Nagatomo

4 Marcus Tulio

22 Yuji Nakazawa

6 Atsuto Uchida

MITTELFELD

7 Yasuhito Endo

17 Makoto Hasebe

10 Shunsuke Nakamura

8 Daisuke Matsui

ANGRIFF

9 Shinji Okazaki

16 Yoshito Okubu

Jetzt neu: Wir schenken Ihnen 4 Wochen Tagesspiegel Plus!