Sport : JAPAN Trainer: Takeshi Okada

TOR

21 Eiji Kawashima

ABWEHR

3 Yuichi Komano

4 Marcus Tulio

5 Yuto Nagatomo

22 Yuji Nakazawa

MITTELFELD

2 Yuki Abe

7 Yasuhito Endo

8 Daisuke Matsui

16 Yoshito Okubo

17 Makoto Hasebe

ANGRIFF

18 Keisuke Honda

Jetzt neu: Wir schenken Ihnen 4 Wochen Tagesspiegel Plus!